Menu

Systemy sygnalizacji pożaru w praktyce

13 grudnia 2017 - Instalacje
Systemy sygnalizacji pożaru w praktyce

Systemy sygnalizacji pożaru należą do jednych z najczęściej wykorzystywanych zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach. Są podstawą działania także innych systemów jak np. systemy tryskaczowe czy systemy oddymiania. 

Zadania systemu sygnalizacji pożaru (SSP)

Celem SSP jest wykrycie obecności pożaru w budynku i zaalarmowanie obsługi, użytkowników budynku, służb ratowniczych oraz zainicjowanie działania innych systemów przeciwpożarowych. To w jaki sposób będzie skonfigurowany system sygnalizacji pożaru zależy od zakresu jego zaprojektowania, potrzeb, rodzaju budynku. SSP są bardzo skutecznym zabezpieczeniem ponieważ są w stanie wykryć i rozpocząć akcję gaśniczą na bardzo wczesnym etapie powstania pożaru, dzięki czemu może zostać on całkowicie ugaszony, lub mocno ograniczone jego rozprzestrzenianie się. Innymi słowy SSP mogą uratować ludzkie życie, umożliwiając przeprowadzenie ewakuacji, oraz ocalić mienie znajdujące się w budynku oraz sama jego konstrukcję.

system sygnalizacji pożaru

Wykrycie pożaru – pierwszy element systemu

Za wykrycie pożaru odpowiadają czujniki dymu. Reagują także na podwyższoną temperaturę, dlatego są skutecznym urządzeniem wykrywającym zagrożenie. Czujniki te wysyłają informację do centrali systemu, która uruchamia sygnały optyczne oraz dźwiękowe, a także alarmuje straż pożarną o zaistniałym problemie. Czujniki dymu mogą współpracować z systemem tryskaczy, który w miejscu wykrycia pożaru uruchomi uwalnianie się środka gaśniczego – najczęściej w postaci wody, aczkolwiek niektóre miejsca będą wymagały gaszenia ognia innymi środkami gaśniczymi jak gazami, specjalnym proszkiem czy pianą.

czujnik dymu SSP

Gdzie jest obowiązek montażu SSP?

Systemy sygnalizacji pożaru są obowiązkowym wyposażeniem budynków, które reprezentują następujące grupy obiektów:

schemat systemu sygnalizacji pożaru

Dlaczego tak ważny jest montaż systemów sygnalizacji pożaru?

Ogień w budynku najczęściej pojawia się w miejscu niewidocznym dla ludzi. Może to być kotłownia, zamknięte pomieszczenie, serwerownia, zamknięta przestrzeń, w której znajdują się maszyny i urządzenia. W momencie kiedy ogień lub dym stanie się widoczny dla ludzi, może być już na tyle późno, że wystąpią duże straty materialne, lub droga ewakuacji będzie zagrożona czy ograniczona. Szybkie rozprzestrzenianie się ognia bez uruchomienia systemów gaśniczych i zaalarmowania może naruszyć konstrukcję budynku. Aby temu zapobiec stosuje się SSP, które powinny wykryć zagrożenie na tyle szybko, aby znajdujący się w budynku ludzie mogli bezpiecznie opuścić go kierując się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, natomiast straty materialne były ograniczone do minimum. Montując SSP i dokonując wymaganych, okresowych przeglądów dokonujemy tak naprawdę inwestycji w życie i zdrowie ludzkie oraz zabezpieczamy własne środki materialne.

źródła: